Om du skal eie en bil må du ha rett forsikring. Ansvarsforsikring er lovpålagt, men for å dekke skader på egen bil bør du tenke på hva slags dekning du ønsker og tar deg råd til.

Flere tenker nok å gå for den rimeligste bilforsikringen, nemlig ansvarsforsikring. Det mange ikke tenker over er at da dekkes ikke kostnader på egen bil, for dette må man ha delkasko eller kasko forsikring. Har du en ny bil og dårlig råd er det dumt å velge den rimeligste forsikring, for da risikerer du å ikke kunne bruke bilen om noe skjer.

Delkasko

Har du en gammel bil eller skaffer deg en eldre årgang kan du gjerne velge delkasko. Denne forskingen gir vanlig ansvarsdekning, rettshjelp og sikrer om bilen blir utsatt for brann, tyveri eller noe skjer med glasset. Noen delkaskoen inkluderer løsøre opp til et visst beløp og veihjelp til utlandet eller innlandet.

Kasko

Dersom du kjøper en splitter ny bil bør du forsikre bilen deretter. En kasko dekker en god del mer enn delkasko, deriblant skader på egen bil etter sammenstøt eller annen ytre påvirkning. I tillegg vil du kunne få leiebil i mellomtiden når bilen står på verksted. Det vil også være mulig å få dekket skader på bilen når den står parkert, eller skader på fastmontert utstyr. Er du av den glemsomme typen? Ja, da har vi en god nyhet. Du kan nemlig få hjelp til å åpne bilen og få nye nøkler om du glemmer nøklene, låser de inne eller mister de.

Hva vil lønne seg?

Hvor mye det vil koste deg å erstatte bilen selv er det du bør vurdere når du skal skaffe en forsikring til bilen. En fullkasko koster naturligvis mer enn en delkasko, og det er gjerne lavere egenandeler. Dersom man har dårlig råd vil det ofte lønne seg å betale noe mer forsikring i måneden og deretter få hjelp med det meste om uhell skulle skje.